Firma Agroturlot mieści się w miejscowości Trzebicz Nowy położonej w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko.
Gmina położona jest w północno-wschodniej części Euroregionu "Pro Europa Viadrina". Teren gminy obfituje w przepiękne lasy i czyste jeziora. Na terenie miasta funkcjonuje Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej, które posiada interesujące zbiory licznych gatunków zwierząt zamieszkujących puszczę.
 

Gmina posiada wiele zabytków, które związane są z bogatą historią sięgającą początków państwowości polskiej, m.in. są to:

  • Dawny Arsenał przebudowany na Spichlerz z XVII w., obecnie siedziba Muzeum Puszczy Drawsiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia,
  • Zespół Pałacowo-Parkowy przy placu Wolności z barokowym pałacem z 1766 roku, obecnie siedziba Gimnazjum nr 1,
  • Kościół Parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego wybudowany w latach 1896 - 1902 według projektu profesora Otzena,
  • Ratusz neogotycki,
  • Zabytki techniki przy ul. Niepodległości 14,
  • Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karwinie,
  • Kościół neogotycki w Trzebiczu,
  • Dzwonnica i kościół w Przeorowie,
  • Fragmenty fortyfikacji ziemnych z XVIII wieku.